Splošna matura

Splošna matura je državni izpit, s katerim kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov, in usposobljenost za univerzitetni študij.
Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča vse štiri letnike izobraževanja in opravi splošno maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
Matura je sestavljena iz petih maturitetnih izpitov, trije predmeti so obvezni, dva pa izbirna.
Izbirna predmeta dijak sam izbere iz ponudbe šole.
Na Gimnaziji Slovenske Konjice omogočamo pripravo in opravljanje mature iz:
a)    obveznih predmetov: slovenščina, matematika, tuj jezik (angleščina, nemščina)
b)    izbirnih predmetov: biologija, fizika, geografija, informatika, kemija, psihologija, sociologija in zgodovina.
Dijakom, ki želijo opravljati maturitetni izpit iz predmeta, ki ga mi ne ponujamo, pomagamo pri prijavi na šoli, ki ta predmet ponuja.
Dodatne informacije o splošni maturi  lahko dobite:
-    na spletni strani Državnega izpitnega centra http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/
-    pri tajnici ŠMK SM, Heleni Skaza Birk, v času govorilnih ur (sreda, od 9.40 do 10.25) ali preko elektronske pošte na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po telefonu 03 757 18 00,

 

Luke: »Ne verjamem, da mi bo uspelo.«
Yoda: »Zato ti ne uspe.«
(Luke Skywalker in Yoda v filmu Imperij vrača udarec)
Dragi bodoči maturantje, ne bodite kot Luke. Verjemite vase!

 

 

Letos je začetek spomladanskega izpitnega roka splošne mature prestavljen na 31. 5. 2020.
5 ZLATIH MATURANTOV, VSI MATURO OPRAVILI   Kandidati za opravljanje splošne mature izpolnijo predprijavo k splošni maturi do 15.11.2016. Ustrezen obrazec je dosegljiv na http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/pdf/obrazci/Predprijava_k_izpitu_iz_maturitet.pdfKandidati, ki želijo maturo opravljati kot…
Naši dijaki so na splošni maturi 2016 zopet dosegli odlične rezultate. Že v juliju smo se veselili rezultatov spomladanskega roka, saj so maturo opravili vsi dijaki. Še posebej smo bili…