Dijaška skupnost

DIJAŠKA SKUPNOST GIMNAZIJE SLOVENSKE KONJICE

Dijaško skupnost tvorijo vsi dijaki šole. Sestankov se udeležujejo predsedniki posameznih razredov. Dijaška skupnost obravnava vprašanja življenja in dela šole ter daje ustrezne predloge.

Predsednik dijaške skupnosti šole se udeležuje sestankov na regijski in državni ravni.

Mentorica: Mihaela Ribič

DSC 0477
 

Povzetek načrta dela Dijaške skupnosti Gimnazije Slovenske Konjice v šolskem letu 2013/14:

1. sodelovali pri pripravi »Fazanerije« (krst novih gimnazijcev);

2. organizirali kostanjev piknik;

3. sodelovali pri Dnevu odprtih vrat;

4. sodelovali pri pripravi Božično-novoletnega bazarja;

5. priredili 3. tradicionalno valentinovo druženje (za celoten ŠC);

6. organizirali pustovanje (povorka + izbira 3 najboljših mask);

7. izvedli glasovanje za Naj dijaka in Naj faco (v maju);

8. redno obravnavali morebitno problematiko na šoli;

9. sodelovali na področjih, kjer nas bodo potrebovali (medgeneracijsko sodelovanje; Lamprehtov dom) ...

Dijaška skupnost je pomemben organ naše šole. Njene aktivnosti vodijo in usmerjajo predstavniki razrednih skupnosti. Sestavljajo jo:

 

  • Gašper Noner,
  • Manca Ravnak,
  • Jaša Šonc,
  • Luka Martinšek,
  • Aleš Kvas, 
  • Jan Založnik,
  • Tomaž Jelenko,
  • Nika Rebernak,
  • Lara Kraljevič in
  • Eva Bezovnik 

Vlogo predsednika DS ima Jan Založnik.

          DSC 0487

V tem šolskem letu bomo skrbeli za pestrost dogajanja. Velik poudarek bomo namenili bontonu obnašanja v šoli, pri malici, v avli ...

Trudili se bomo, da bo vez med dijaki in učitelji čim bolj trdna in da bodo vsi dijaki naše gimnazije ponosni na to, da lahko obiskujejo našo šolo.

Dijaška skupnost bo obravnavala pravilnike, skrbela za uveljavitev vloge dijakov v organih šole, spodbujala ustvarjalno delo dijakov na šoli, analizirala učno uspešnost dijakov ....

S klikom na povezavo lahko vidite, da smo člani Dijaške organizacije Slovenije.