Dijaki

Dnevni jedilnik je na povezavi. - Klik in dober tek! Za prehrano naših dijakov skrbijo v kuhinji OŠ Pod Goro. Dijakom je vsak dan na voljo topla malica, ki jo zaužijejo…
IZBIRNI PROGRAM ŠPORTNE VZGOJE
DIJAŠKA SKUPNOST GIMNAZIJE SLOVENSKE KONJICE Dijaško skupnost tvorijo vsi dijaki šole. Sestankov se udeležujejo predsedniki posameznih razredov. Dijaška skupnost obravnava vprašanja življenja in dela šole ter daje ustrezne predloge.