Dejavnosti

Katalog OIV - prosta izbira 2020/2021Prijavo na vsebine oddate na povezavi: I. Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah. II. Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola…
Pevke vokalne skupine Vocalis Gymnasium, inštrumentalisti našega ansambla, solisti in vsi dijaki, ki z veliko mero ljubezni prispevajo svoj kamenček v glasbeno-umetniškem mozaiku naše šole so porok za visok nivo…