PROJEKTI IN IZMENJAVE

S filmom Psalmi tišine, ki ga je v Domu kulture vrtel Center za kulturne prireditve, so dijaki konjiške gimnazije v okviru kulturnovzgojnega projekta Živimo dediščino Žičke kartuzije spoznali Žiče kot…
ŽIVIMO DEDIŠČINO ŽIČKE KARTUZIJE(ob 850 – letnici Žičke kartuzije)Ker letos mineva 850 let od prihoda kartuzijanov v Dolino Sv. Janeza Krstnika, bo v ožjem lokalnem in širšem slovenskem prostoru potekal…
Mlade ambasadorke medkulturnega dialoga V letošnjem šolskem letu zaključujejo mandat zdajšnje Mlade ambasadorke medkulturnega dialoga, ki so ta naziv prejele po izvedenih petih nalogah, ki so vsebinsko ustrezale področju medkulturnega…