PROJEKTI IN IZMENJAVE

Sklepna prireditev projekta Živimo dediščino Žičke kartuzije Inspirationes de Valle Sancti Johannis (Navdihi iz doline Svetega Janeza) Arhitektura glasbe in besede v izvedbi dijakov Gimnazije Slovenske Konjice z gosti Žička…
Novih priložnosti za izobraževalna potovanja smo si vsi na Gimnaziji Slovenske Konjice že močno želeli. Y.E.S. for Future ( Mlade podjetniške veščine za prihodnost) je mednarodni projekt preko programa Erasmus+,…
S projektnim dnem »Živimo dediščino Žičke kartuzije« na Gimnaziji Slovenske Konjice, ki pomeni sklepni del prvega dela projekta z istim imenom, smo dijakom omogočili obogatitev obstoječih vzgojno-izobraževalnih programov s kulturnovzgojnimi…