YouthStart

Podjetnost, ki se pojavlja v kombinaciji s samoiniciativnostjo, je ena izmed osmih ključnih kompetenc, ki jih opredeljuje evropski referenčni okvir ključnih kompetenc (2006). Namen mednarodnega projekta je izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževalnih sistemov pri izvajanju inovativnih politik razvijanja podjetnost in uvajanju praktičnih ukrepov za spodbujanje podjetnosti v šolah. S projektom bomo razvijali modele za spodbujanje podjetnosti v šolah na osnovi izkustvenega učenja. V okviru evropskega projekta YouthStart sodelujejo dijaki drugih in tretjih letnikov.  V okviru projekta dijaki razvijajo osebnostne veščine podjetnosti in utrjevanja samopodobe. Izvedba projekta poteka deloma v okviru rednih učnih ur, deloma pa v seminarski obliki v času izvajanja določenih vsebin OIV. Predstavljamo vam nekaj utrinkov z delavnic.
erasmus  mizs logo   p10 1
 sponsor  sr  ustart logo