KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE

Na kulturno umetniškem področju vsebine vključujejo vseživljenjsko učenje iz domače, evropske in mednarodne tradicije. Gimnazija Slovenske Konjice partnersko sodeluje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in lokalnimi ter slovenskimi in evropskimi kulturnimi ustanovami. Cilj je skupaj z dijaki soustvarjati kulturno osveščenega in estetsko občutljivega posameznika – in s tem utemeljevati družbo in svet prihodnosti.
VSEBINE:
-    Dnevi evropske kulturne dediščine na šolskem in nacionalnem nivoju
-    delavnice in projektni teden s kulturno-umetniškimi vsebinami
-    soustvarjanje kulturnih prireditev v kraju
-    šolske in mednarodne razstave na šoli in v kraju
-    angleški dramski krožek
-    organiziran obisk kulturnih prireditev (gledališke, plesno-umetniške, filmske predstave)
-    dobrodelni koncert – Vesele note
-    šolski band
-    vokalna skupina
-    šolsko glasilo GOSKO
-    šolska in nacionalna tekmovanja v znanju iz materinščine in zgodovine
-    vzgoja za družino, mir in nenasilje
-    državljanska kultura
-    raziskovalne naloge s področja kulturno-umetniških vsebin
-    obeležitev pomembnih obletnic in praznikov iz slovenske, evropske in mednarodne zgodovine
-    in druge aktualne vsebine s področja kulture.

                                                                                                                Koordinatorica KUV:
                                                                                                             mag. Aleksandra Boldin

Gimnazijci smo v prejšnjem šolskem letu prišli na idejo, da bi napisali zgodbice za otroke. Razdelili smo se v 3 skupine. Najprej je vsaka skupina napisala zgodbico, povzetke pa smo…
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE na GIMNAZIJI 2019: od 30. septembra do 7. oktobra 2019 V projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2019 so sodelovali dijaki od 1. do 4. letnika. Letos…
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE na GIMNAZIJI 2018 od 24. septembra do 2. oktobra 2018 Vsi dijaki Gimnazije Slovenske Konjice od 1. do 4. letnika so sodelovali v projektu DNEVI EVROPSKE…