KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE

Na kulturno umetniškem področju vsebine vključujejo vseživljenjsko učenje iz domače, evropske in mednarodne tradicije. Gimnazija Slovenske Konjice partnersko sodeluje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in lokalnimi ter slovenskimi in evropskimi kulturnimi ustanovami. Cilj je skupaj z dijaki soustvarjati kulturno osveščenega in estetsko občutljivega posameznika – in s tem utemeljevati družbo in svet prihodnosti.
VSEBINE:
-    Dnevi evropske kulturne dediščine na šolskem in nacionalnem nivoju
-    delavnice in projektni teden s kulturno-umetniškimi vsebinami
-    soustvarjanje kulturnih prireditev v kraju
-    šolske in mednarodne razstave na šoli in v kraju
-    angleški dramski krožek
-    organiziran obisk kulturnih prireditev (gledališke, plesno-umetniške, filmske predstave)
-    dobrodelni koncert – Vesele note
-    šolski band
-    vokalna skupina
-    šolsko glasilo GOSKO
-    šolska in nacionalna tekmovanja v znanju iz materinščine in zgodovine
-    vzgoja za družino, mir in nenasilje
-    državljanska kultura
-    raziskovalne naloge s področja kulturno-umetniških vsebin
-    obeležitev pomembnih obletnic in praznikov iz slovenske, evropske in mednarodne zgodovine
-    in druge aktualne vsebine s področja kulture.

                                                                                                                Koordinatorica KUV:
                                                                                                             mag. Aleksandra Boldin

 

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE na GIMNAZIJI 2020 od 14. septembra do 8. oktobra 2020 V projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2020 so sodelovali dijaki od 1. do 4. letnika. Letos…
Gimnazijci smo v prejšnjem šolskem letu prišli na idejo, da bi napisali zgodbice za otroke. Razdelili smo se v 3 skupine. Najprej je vsaka skupina napisala zgodbico, povzetke pa smo…
DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE na GIMNAZIJI 2019: od 30. septembra do 7. oktobra 2019 V projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2019 so sodelovali dijaki od 1. do 4. letnika. Letos…