KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE

KULTURNO-UMETNIŠKE VSEBINE

Na kulturno umetniškem področju vsebine vključujejo vseživljenjsko učenje iz domače, evropske in mednarodne tradicije. Gimnazija Slovenske Konjice partnersko sodeluje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in lokalnimi ter slovenskimi in evropskimi kulturnimi ustanovami. Cilj je skupaj z dijaki soustvarjati kulturno osveščenega in estetsko občutljivega posameznika – in s tem utemeljevati družbo in svet prihodnosti.
VSEBINE:
-    Dnevi evropske kulturne dediščine na šolskem in nacionalnem nivoju
-    delavnice in projektni teden s kulturno-umetniškimi vsebinami
-    soustvarjanje kulturnih prireditev v kraju
-    šolske in mednarodne razstave na šoli in v kraju
-    angleški dramski krožek
-    organiziran obisk kulturnih prireditev (gledališke, plesno-umetniške, filmske predstave)
-    dobrodelni koncert – Vesele note
-    šolski band
-    vokalna skupina
-    šolsko glasilo GOSKO
-    šolska in nacionalna tekmovanja v znanju iz materinščine in zgodovine
-    vzgoja za družino, mir in nenasilje
-    državljanska kultura
-    raziskovalne naloge s področja kulturno-umetniških vsebin
-    obeležitev pomembnih obletnic in praznikov iz slovenske, evropske in mednarodne zgodovine
-    in druge aktualne vsebine s področja kulture.

                                                                                                                Koordinatorica KUV:
                                                                                                             mag. Aleksandra Boldin

Bilo je povsem navadno oktobrsko popoldne. Hlad je že marsikomu jemal sapo in nad dnevom se je počasi razgrinjal večer – na nebu so se ena za drugo prižigale zvezde.…
Dijaki in dijakinje Šolskega centra Slovenske Konjice- Zreče smo si 15.12.2016 ogledali brezčasno predstavo Slovenskega mladinskega gledališča Rokova modrina. Preko predstave smo se vživeli v  evforijo osemdesetih in spoznali življenje…
Kaj zate pomeni dom? Ob besedi se spomnimo na toplo, prijetno vzdušje, kjer se počutimo varno in svobodno. Hiša, stanovanje ali prostor še zdaleč niso dovolj, da bi jih lahko…