Obvezne izbirne vsebine

Katalog OIV - prosta izbira 2019/2020Prijavo na vsebine oddate na povezavi: I. Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah. II. Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola…