ŠOLA VOŽNJE

-    OSEBNI DOKUMENTKandidat mora imeti pri vožnji vedno s sabo veljavni osebni dokument. V kolikor le-tega nima, ne sme voziti, pri čemer plača ceno ure vožnje po ceniku. -    ODPOVED…
Od 18. 5. 2020 veljajo do preklica nova navodila za organizcaijo dela šole vožnje in higienska navodila. V priloženem dokumentu si podrobno preberite zapis.