Obveznosti kandidatov

-    OSEBNI DOKUMENT
Kandidat mora imeti pri vožnji vedno s sabo veljavni osebni dokument. V kolikor le-tega nima, ne sme voziti, pri čemer plača ceno ure vožnje po ceniku.

-    ODPOVED URE VOŽNJE
Kandidat mora v primeru odpovedi dogovorjene ure vožnje o tem obvestiti učitelja vožnje.
Kadar kandidat odpove uro en dan prej, zanj ni finančnih posledic.
Kadar kandidat odpove uro v zadnjem hipu ali ga na uro vožnje ni, je prvič opozorjen, drugič plača ceno ure po veljavnem ceniku.