Obnavljanje znanja

KONDICIJSKE VOŽNJE

Program je namenjen ponavljanju in utrjevanju znanja varne vožnje tistih kandidatov, ki že imajo vozniško dovoljenje in bi želeli obnoviti svoje znanje. Program je prilagojen posameznemu kandidatu, njegovim željam in potrebam.