Katalog izobraževanja odraslih
V okviru Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče

deluje enota SIC – Izobraževanje odraslih in svetovanje. Svoje enote imamo v Slovenskih Konjicah, Zrečah in v Laškem. Za vas izvajamo programe temeljnega izobraževanja za pridobitev izobrazbe, programe strokovnega izobraževanja in usposabljanja, programe za prosti čas in osebnostni razvoj. Prav tako pa izvajamo več programov za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Nudimo Vam tudi svetovanje pred vstopom v izobraževanje. Trudimo se približati Vam drugačne in sodobne pristope, razvijamo e-obliko učenja in Vam na ta način približujemo učenje. Prav tako ponujamo individualno možnost izobraževanja. Ponujene programe vedno znova prilagajamo potrebam naših udeležencev, lokalnega okolja in gospodarstva.

Razvoj izobraževanja in učenja odraslih je ključni dejavnik za višanje ravni znanja in usposobljenosti za različne življenjske vloge in izboljševanje kakovosti življenja vsakega posameznika. Tudi zahteve razvitega trga dela v ospredje vse bolj postavljajo sposobnost nenehnega prilagajanja hitrim spremembam in potrebo po vseživljenjskem učenju. Hitro spreminjajoče se razmere zahtevajo tudi ustrezno odzivnost izobraževalnega sistema tako na ravni izobraževanja mladih kot tudi stalnega izobraževanja in usposabljanja odraslih za osebnostni razvoj in za potrebe trga.

PRIDOBITE SI ODLIČNO ZNANJE in POSTANITE PRAKTIČNO NEPREMAGLJIVI!