Udeleženci Slovenske Konjice

Koledar za šol. leto 2019/2020.  
Koledar poklicne mature (šol.leto 2019/2020). Informacije o poklicni maturi: poklicna matura Prijava na poklicno maturo: Prijava na poklicno maturo.pdfOdjava od poklicne mature: Odjava od poklicne mature.pdf Pri pripravi pisnih izdelkov upoštevajte usmeritve in…
Aktualni izpitni roki:  Na izpit se je obvezno potrebno prijaviti s prijavnico (v fizični ali v elektronski obliki) najkasneje 5 dni pred razpisanim terminom. Brez oddane prijave pristop k izpitu…