Poklicna matura - obvestila


Priprave na poklicno maturo:
Prosimo, da spremljate in upoštevate termine za poklicno maturo in zaključne izpite.


Pri pripravi pisnih izdelkov upoštevajte usmeritve in navodila: vodič pri pisanju seminarske/projektne naloge.