Srednješolski programi

Predšolska vzgoja SSI Strojni tehnik SSI Ekonomski tehnik SSI Gastronomsko turistični tehnik SSI
Trgovec SPI Bolničar negovalec SPI Gastronom hotelir SPI Oblikovalec kovin orodjar SPI Inštalater strojnih instalacij SPI