POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH NPI

Oznaka Programske enote Obvezno/ Skupno število ur Število kreditnih točk
izbirno
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 155 8
P2 Matematika obvezno 168 9
P3 Družboslovje in naravoslovje obvezno 248 12
P4 Športna vzgoja priznano 124 5
Skupaj A 695 34
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško sporazumevanje obvezno 147 8
M2 Rokovanje s stroji in napravami obvezno 363 18
M3 Vzdrževanje strojev in naprav izbirno 470 24
Skupaj B 980 50
Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:
C- Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 700 28
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 152 6
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 96 4
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum: 437 24
M4 Upravljanje strojev in naprav 24
Skupaj pouka (A+B+E) 2112 108
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 852 34
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 2208 112
Skupaj (A+B+Č+D+E) 2360 118
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) 2
Skupaj kreditnih točk 120

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).
    
VPISNI POGOJI
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:
končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko
obveznost ali
zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom
    
POGOJI ZA DOKONČANJE
    
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:
splošnoizobraževalne predmete,
obvezne strokovne module,
izbirne strokovne module,
odprti del kurikula
    
POLEG TEGA MORA OPRAVITI:
vse interesne dejavnosti,
obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
zaključni izpit.
    
ZAKLJUČNI IZPIT:
izdelek oziroma storitev in zagovor

Za vaše izobraževanje skrbimo:

Petra Klima, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 827, (041) 661 154

Maja DRAGAN, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 820, (041) 661 154

Patricija KOŠIR, organizator izobraževanja odraslih:  (03) 7571 820, (041) 661 154                                                                                   
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.