POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI NPI

               
Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število  ur Število kreditnih točk      
A – Splošnoizobraževalni predmeti      
P1 Slovenščina obvezno 155 8      
P2 Matematika obvezno 168 9      
P3 Družboslovje in naravoslovje obvezno 248 12      
P4 Športna vzgoja priznano 124 5      
Skupaj A 695 34      
B – Strokovni moduli      
M1 Komunikacija na delovnem mestu obvezno 112 6      
M2 Čiščenje in urejanje prostorov izbirno 160 9      
M5 Kuhanje in strežba izbirno 140 8      
M10 Oblikovanje enostavnih tekstilij izbirno 140 8      
M18 Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov izbirno 320 18      
Skupaj B 872 49      
       
C – Praktično izobraževanje v šoli      
Praktični pouk 600 24      
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu      
Praktično usposabljanje z delom 152 6      
D – Interesne dejavnosti      
Interesne dejavnosti 96 4      
E – Odprti kurikulum      
Odprti kurikulum: 448 25      
M13 Pomoč pri strežbi 7      
M23 Enostavni izdelki za dekoracijo 9      
M25 Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov 9      
Skupaj pouka (A+B+E) 2015 108      
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 752 30      
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 2111 112      
Skupaj (A+B+Č+D+E) 2263 118      
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) 2      
Skupaj kreditnih točk 120      
               
               
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA            
Izobraževanje traja dve leti.            
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).        
               
VPISNI POGOJI            
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:          

končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko

obveznost ali

zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom  
               
POGOJI ZA DOKONČANJE            
               
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:      
splošnoizobraževalne predmete,            
obvezne strokovne module,            
izbirne strokovne module,            
odprti del kurikula            
               
POLEG TEGA MORA OPRAVITI:            
vse interesne dejavnosti,            
obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in          
zaključni izpit.            
               
ZAKLJUČNI IZPIT:            
izdelek oziroma storitev in zagovor            

                   
Za vaše izobraževanje skrbimo:

Petra Klima, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 827, (041) 661 154

Maja DRAGAN, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 820, (041) 661 154

Patricija KOŠIR, organizator izobraževanja odraslih:  (03) 7571 820, (041) 661 154                                                                                   
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.