Srednješolski programi

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:a) srednje poklicno,b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,c) tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinil izobraževanje za najmanj eno…
Predšolska vzgoja PT Računalniški tehnik PT Ekonomski tehnik PT.pdf Gastronomsko turistični tehnik PT
Gastronomija PTIEkonomski tehnik PTIStrojni tehnik PTITehnik varovanja PTI