Srednješolski programi

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:a) srednje poklicno,b) srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,c) tretji letnik gimnazije, če je (v slednjem primeru) prekinil izobraževanje za najmanj eno…
Predšolska vzgoja PT.pdf Ekonomski tehnik PT.pdf Gastronomija in turizem PT.pdf
Gastronomija PTI.pdf Ekonomski tehnik PTI.pdf Strojni tehnik PTI.pdf Tehnik varovanja PTI.pdf