Središče za samostojno učenje

Središče za samostojno učenje (SSU) je prostor, ki je namenjen brezplačnemu samostojnemu učenju in s tem pridobivanju, utrjevanju ali nadgrajevanju znanja. Opremljen je s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter učnim gradivom,…