TVU 2019

Letošnji Teden vseživljenjskega učenja, ki bo potekal od 10. do 19. maja (uradni termin) oziroma od 10. maja do 30. junija (razširjeni termin), ponuja priložnosti za srečanja vseh, ki smo predani učenju.
V času TVU odpira svoja vrata na stotine prirediteljev. S številnimi dogodki želijo prikazati različne oblike in možnosti učenja, namenjenega vsem ljudem, predstaviti zamisel o vseživljenjskosti in nenehnem pretoku učenja, obenem pa počastiti izjemne učne dosežke in izraze ustvarjalnosti ljudi vseh generacij.
Namen teh prireditev je ozaveščanje najširše javnosti o potrebnosti, pomembnosti in vsenavzočnosti učenja, prebujanje radovednosti, razvijanje pozitivnega odnosa do učenja, pa tudi premoščanje različnih pogledov ter gojenje kulture medsebojnega sprejemanja in razumevanja. Teden je tudi priložnost za izmenjavo strokovnih mnenj in presojo stanja teorije in prakse, ki zadevata vseživljenjsko izobraževanje in učenje.
Vabljeni na številna prizorišča po vsej Sloveniji, tudi v Slovenske Konjice in Zreče.

Koledar prireditev: Koledar prireditev TVU 2019