Poklicna matura-Izobraževanje odraslih

ČESTITAMO!

V petek, 6. julija 2018, smo podelili tri zaključna spričevala za uspešno opravljen zaključni izpit in šestnajst spričeval za poklicno maturo. Pridobili smo dva bolničarja-negovalca SPI in enega oblikovalca kovin-orodjarja SPI. Poklicno maturo sta na področju strojništva opravila dva kandidata, eden na področju ekonomije in trinajst na področju predšolske vzgoje. Spričevala je podelila ravnateljica-direktorica mag. Jasmina Mihelak Zupančič. Za dosežen uspeh vsem kandidatom iskreno čestitamo, saj je vanj vloženo veliko truda, pozitivne energije in prostega časa. Ob tej priložnosti bi se vam radi zahvalili, ker ste bili z nami, ker ste nam zaupali, da vas vodimo, svetujemo, poučujemo, spodbujamo in vas na koncu pripeljemo do željenih rezultatov.

Z znanjem lažje premagujemo izzive, ki jih na pot postavlja življenje.

Strokovne delavke SIC-Izobraževanje odraslih in svetovanje