Teden vseživljenjskega učenja 2018

Na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče smo tudi letos obogatili svojo dejavnost in že sedmič prevzeli vlogo koordinatorja aktivnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, ki se bo odvijal v maju in juniju 2018. Z njim opozarjamo na pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Letos bomo uspešno izvedli več kot 60 delavnic, predstavitev, predavanj in kratkih seminarjev. Pri pripravi le-teh sodelujemo z vrtci, društvi, podjetji in zavodi iz občin Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica, Laško in Šentjur. Tudi letos so nam pri promociji dogodkov priskočili na pomoč Občina Zreče in Občina Slovenske Konjice in s tem pokazali, da je vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih za Dravinjsko dolino izrednega pomena.

Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana »Slovenija, učeča se dežela«.

Prijava na novice