ČESTITAMO VSEM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH!

ČESTITAMO VSEM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH!
Danes, 7.7.2020 smo podelili zaključna spričevala za uspešno opravljeno poklicno maturo udeležencem izobraževanja odraslih.

Poklicno maturo sta na področju strojništva opravila dva kandidata, dve kandidatki na področju ekonomije in devet na področju predšolske vzgoje. Izjemen učni uspeh je dosegla Eva Levičnik Pernat, ki je opravljala poklicno maturo na področju ekonomije. Spričevala je podelila ravnateljica-direktorica mag. Jasmina Mihelak Zupančič.

Za dosežen uspeh vsem kandidatom iskreno čestitamo, saj je vanj vloženo veliko truda, pozitivne energije in prostega časa. Ob tej priložnosti bi se vam radi zahvalili, ker ste bili z nami, ste nam zaupali, da vas vodimo, svetujemo, poučujemo, spodbujamo in vas na koncu pripeljemo do željenih rezultatov.

Z znanjem lažje premagujemo izzive, ki jih na pot postavlja življenje.

Strokovne delavke SIC-Izobraževanje odraslih in svetovanje