Nacionalne poklicne kvalifikacije

Certifikat o NACIONALNI POKLICNI KVALIFIKACIJI je javna listina, ki se upošteva pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe skladno s predpisi, ki urejajo to področje. NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE so namenjene odraslim, ki…